Блог ЕЧ
В оцінці важлива не сама цифра чи діапазон, а аргументи, які її підтверджують. Зазвичай дві або більше сторін під час переговорів мають власні оцінки та аргументи. Той, хто краще вміє їх адресувати та “продавати” свою оцінку, заробляє більше інших. Щоб зрозуміти які фактори впливають на оцінку, спочатку необхідно трішки теорії.

Для чого потрібна оцінка?

У фінансовій практиці постійно необхідно робити оцінку активів або бізнесу. Не важливо чи це малий бізнес, чи великий. Оцінка потрібна:
 • для визначення вартості компанії при купівлі / продажу часток;
 • для оцінки впливу корпоративних дій на привабливість компанії (залучення додаткового боргового капіталу, закриття підрозділів, M&A);
 • для підготовки фінансової звітності та моніторингу реального розміру активів компанії.

Які існують базові методи оцінки?

 • моделі капіталізації дивідендів (модель Гордона, H-model, багатоступінчасті моделі);
 • моделі вільного грошового потоку;
 • оцінка вартості по ринку (мультиплікатори);
 • моделі залишкового прибутку;
 • моделі безпосередньої оцінки активів.
Кожна з цих моделей має свої переваги та може використовуватися на користь або продавця, або покупця. Таким чином, результати аналізу вартості є предметом торгів між банками, власниками, інвесторами, регуляторними органами і т.д.

Застосування

Метод мультиплікаторів використовують для швидкої оцінки вартості бізнесу. Він є досить простим у розрахунках. Необхідно лише знайти ідентичні або найбільш схожі  за профайлом та розміром компанії та порівняти їх. Основний недолік (або перевага) методу -  він працює для одного, максимум двох майбутніх періодів та може давати широкий діапазон вартості. Часто його використовують для біржових операцій або M&A.

Метод вільного грошового потоку дає більш фундаментальну оцінку, бо може враховувати багато факторів аналізу. Його також використовують для оцінки біржових операцій або M&A, а також при укладанні кредитних договорів.

Метод прибутку та оцінки активів часто використовуються банками та для цілей M&A. Однак, він не включає оцінку потенціалу бізнесу.

Маніпуляції факторами оцінки

Основні маніпуляції в оцінці бізнесу залежать від методу:
 • WACC – використовується для моделювання грошового потоку. Він дуже суттєво впиває на вартість бізнесу, особливо в разі, якщо залишкова вартість бізнесу в моделюванні складає більше 60%.
 • Припущення – будь-яка модель залежить від оцінки майбутнього грошового потоку або суб’єктивної оцінки активів. Наприклад, макроекономічних показників (інфляції, росту галузі і т.д), а також оцінки активів балансу, або поганої дебіторської заборгованості, або ж прогнозів росту компанії/бізнесу.
 • Конкуренти – вибір в ручному режимі компаній-конкурентів досить суттєво впливає на оцінку за методом мультиплікаторів. Зміна одного конкурента може зменшити/збільшити вартість в рази.

Висновок

Не існує ідеального методу, який може точно оцінити вартість, але кожен з них використовується для вирішення конкретних задач. Аналізуйте цифри та майте власні розрахунки, які підкріплені аргументами. Чим сильніші ваші аргументи, тим більш прийнятна ваша оцінка.
Бизнес